Strateška korporativna podpora

TriGranit Development Corporation


Madžarska družba TriGranit Development Corporation je bila leta 2005 na javnem razpisu Mestne občine Ljubljana izbrana za investitorja gradnje novega Potniškega centra Ljubljana.

Ob pričetku sodelovanja je Pristop za naročnika opravljal storitve medijskega predstavništva in strateškega korporativnega svetovanja, v letu 2007 pa je TriGranit Development Corporation z namenom gradnje in upravljanja novega potniškega centra v Ljubljana ustanovil hčerinsko podjetjeEmonika. Emonika je postalo ime za celovit večnamenski kompleks, za katerega smo vzpostavili identiteto tržne znamke, zasnovali celostno grafično podobo, projekt pa podprli s celovitim komunikacijskim spletom, ki je vključeval aktivnosti odnosov z javnostmi, upravljanja dogodkov, produkcijo tiskanih materialov