Komuniciranja vrednot zaposlenim v Ljubljanskih mlekarnah

Ljubljanske mlekarne


Skupina Ljubljanske mlekarne je v letu 2009 na novo opredelila vrednote družbe, kar je želela komunicirati zaposlenim ter dolgoročno doseči njihovo ponotranjenje na ravni zaposlenih celotne skupine.

Projekt je potekal v vseh obratih podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini ter predstavlja združitev orodij internega oglaševanja, odnosov z javnostmi in upravljanja človeških virov (HRM). Pred pričetkom projekta smo zasnovali kreativno in vsebinsko rdečo nit, ki je temeljila na maskoti »Milko«. »Milko« je predstavljal vizualno konstanto vseh komunikacijskih aktivnosti tekom let. V okviru kampanje smo izvajali delavnice za vodje, zasnovali smo aktivnosti internega oglaševanja (plakati, nalepke, ohranjevalniki zaslonov), tiskovine za zaposlene (brošura vrednot, kodeks vedenja), organizirali interni dogodek ob natečaju Izziv leta in Naj sodelavec, vsebinsko smo zasnovali gradiva za zaposlene in prek raziskovalne metode fokusnih skupin merili utrip med zaposlenimi. Projekt je leta 2009 na mednarodnem festivalu Golden Drum prejel nagrado srebrni Golden drum.