Argeta Halal ne vsebuje svinjine

Droga Kolinska


Avgusta 2009 se je na spletnih portalih v Bosni in Hercegovini ter v Sloveniji pojavila neresnična informacija, da Argetini Halal izdelki (delikatesni namazi) vsebujejo svinjino.

Argeta Halal je sicer izdelana iz kokošjega mesa, namenjena pa predvsem prebivalcem arabskega sveta. Neresnična informacija se je prek spletnega omrežja hitro razširila v vse države nekdanje Jugoslavije - tako v družbenih kot tudi klasičnih medijih. Upravljanje krizne situacije je temeljilo na hitrem in učinkovitem reaktivnem komuniciranju, ki je vključevalo ad-hoc opredelitev uradnega komunikacijskega protokola, redno (vsako uro) spremljanje off-line in on-line medijev, individualno brifiranje novinarjev, osebno komuniciranje s ključnimi zaposlenimi in predstavniki na terenu, organizacijo dneva odprtih vrat za novinarje v tovarni, v kateri se proizvaja Argeta Halal, pripravo komunikacijske infrastrukture tako za zaposlene kot tudi za medije, aktivno sodelovanje v spletnih skupnostih itd. S hitro in učinkovito komunikacijo smo novinarje z argumenti prepričali v neresničnost objavljenih navedb, tako da dva dneva po prvi objavi o tem ni več poročal noben medij. Projekt je bil leta 2009 uvrščen med finaliste na mednarodnem festivalu Golden Drum.