Varčevanje za starost

Kapitalska družba


Za Kapitalsko družbo, vodilnega ponudnika dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, smo zasnovali, izvedli in vrednotili komunikacijski program.

Namen programa je bil na eni strani povečati osveščenost slovenske aktivne populacije, pa tudi poslovne, strokovne in politične javnosti, o trendu staranja prebivalstva ter njegovem vplivu na individualni ravni in na ravni gospodarskih družb, na drugi strani pa povečati število zavarovancev in povprečno premijo pri pokojninskih skladih Kapitalske družbe. Komunikacijski program je tvoril konsistenten splet komunikacijskih aktivnosti: raziskave, strokovni dogodki (okrogle mize), upravljanje odnosov z mediji, spletna podpora, strokovna publikacia ter aktivno sodelovanje na strokovnih in poslovnih dogodkih. Aktivnosti so bile podprte z oglaševanjem v tiskanih in spletnih medijih. Projekt je v letu 2009 prejel mednarodno nagrado za komunikacijsko odličnost Zlato pero, ki jo podeljuje Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev, in nagrado Prizma za odličnost programov na področju odnosov z javnostmi, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi.