Znamka Slovenije

Ministrstvo za gospodarstvo


Slovenija se je vse od osamosvojitve v letu 1991 soočala s težavami pri mednarodni prepoznavnosti, pa tudi napačnim geografskim umeščanjem države na zemljevid Evrope.

Slovenija kot država je potrebovala jasno in lastno identiteto ter razdelano strategijo tržne znamke. Vlada Republike Slovenije je v začetku leta 2007 izbrala slogan in celostno grafično podobo »I Feel Slovenia«. V okviru javnega naročila, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo, je bila izbrana družba Pristop in sicer za izvajalca vzpostavitve in upravljanja tržne znamke Slovenija. V okviru projekta smo izvedli kvalitativne in kvantitativne raziskave, s katerimi smo dobili okvir za pripravo strategije, zasnovali smo prenos znamke Slovenije na relevantna področja (turizem, gospodarstvo, kultura, znanost, šport …), zasnovali komunikacijsko strategijo znamke Slovenija, definirali identiteto in arhitekturo znamke, zasnovali celovit priročnik znamke Slovenija