Komunikacijska podpora projektu nacionalnega popisa nepremičnin

Geodetska uprava Republike Slovenije


Geodetska uprava Republike Slovenije je na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin leta 2006 pričela z izvajanjem projekta popisa nepremičnin.

Projekt je zajemal popis vseh stavb in delov stavb v državi. Podatki so se uporabili za vzpostavitev registra nepremičnin. Podatki registra nepremičnin, ki je večnamenska zbirka podatkov, omogočajo množično vrednotenje nepremičnin. Prva celovita uporaba podatkov registra nepremičnin je bila ob prvem registrskem popisu prebivalstva v letu 2011.

Pristop, ki je bil izbran na javnem razpisu, je bil odgovoren za pripravo in izvajanje celovite komunikacijske podpore projektu, ki je obsegal aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (strateško in izvedbeno), izobraževanja, izdelavo korporativnih komunikacijskih elementov (oglasi,
tiskovine) ter pripravo strategije in izvedbo zakupa medijskega prostora.