Pozicioniranje podjetja ob mednarodnem razpisu za prodajo deleža v družbi Telekom Slovenije

Skipti


Ob objavi mednarodnega razpisa, s katerim je Republika Slovenija prodajala svoj delež v družbi Telekom Slovenija, smo za islandsko podjetje Skipti načrtovali in izvajali celovito komunikacijsko podporo.

Osnovni namen aktivnosti je bil Skipti ustrezno pozicionirati med relevantnimi deležniki v slovenskem prostoru, s poudarkom na komunikaciji z odločevalci, strokovno javnostjo, borznimi analitiki, vlagatelji in mediji.