Ljubljana, pametno mesto

Siemens Slovenija


Korporacija Siemens je okoljsko učinkovitost postavila v središče svoje poslovne strategije. Med tovrstne aktivnosti sodi tudi projekt "Ljubljana, pametno mesto", ki ga Siemens v Sloveniji izvaja v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.

Siemens in Mestna občina Ljubljana tako pod eno znamko komunicirata okoljske projekte in pobude mesta Ljubljana na tem področju ter tehnologije, ki so potrebne za večanje okoljske učinkovitosti. Projekt združuje dva pogleda, oba enako pomembna, za doseganje okoljskih ciljev: institucionalne ukrepe mestnih oblasti in okoljsko prijazno ravnanje posameznikov. Uči nas o uporabi okolju prijaznih tehnologij in meščanom ponuja platformo za izmenjavo dobrih praks.