Strateška korporativna podpora

Acroni d.o.o.


S podjetjem Acroni, ki je največji slovenski proizvajalec jekla in železa, smo pričeli sodelovati najprej na področju kriznega komuniciranja, katerega povod so bili medijski zapisi o domnevnem odpuščanju zaposlenih v družbi.

Že v času upravljanja komunikacij v tem obdobju, še posebej pa v kasnejših fazah, smo aktivnosti usmerili predvsem v komunikacijo z zaposlenimi, od katerih jih je večina zaposlenih v proizvodnji. Da bi dobili čimbolj realen vpogled v dejansko stanje, smo ob pričetku sodelovanja izvedli raziskavo s pomočjo fokusnih skupin med predstavniki vseh ravni zaposlenih, na tej osnovi pa nato zasnovali strategijo internega komuniciranja. Sodelovanje tako na eni strani temelji na strateškem korporativnem svetovanju vodstvu družbe, hkrati pa so Pristopovi strokovnjaki vključeni tudi v interne komunikacijske skupine, ki so odgovorne za izvajanje zastavljenih aktivnosti.