Podpora korporativnemu komuniciranju razvoja Skupine Mercator na trgih JV Evrope

Poslovni sistem Mercator


Uspešno izvajanje poslovne strategije širitve in nadaljnje krepitve prisotnosti Mercatorja v Jugovzhodni Evropi je tesno povezano tudi s premišljenim korporativnim komuniciranjem.

S skrbnim izborom spleta komunikacijskih aktivnosti že več kot desetletje pomagamo soustvarjati podobno največjega slovenskega trgovca kot razvojno usmerjenega regionalnega partnerja, ki nenehno išče priložnosti za nadgradnjo učinkovitosti poslovanja, ob tem pa krepi svoje konkurenčne prednosti s poglabljanjem sodelovanja z lokalnim okoljem na posameznih trgih.