Komunikacijska podpora poslovni strategiji

Nova KBM


Otežene razmere na globalnih finančnih in gospodarskih trgih so v javnosti dodobra spremenile percepcijo finančnih institucij in prednje postavile izziv, kako obdržati ali pa si povrniti zaupanje javnosti.

Za Novo KBM, ki je druga največja bančna skupina na slovenskem trgu, smo zasnovali celovit splet aktivnosti, katerih osnovni namen je upravljanje njenega korporativnega ugleda. Aktivnosti obsegajo zasnovo in izvedbo kampanj tako v tradicionalnem kot digitalnem okolju, jasno definirana sponzorstva in CSR aktivnosti, načrtno in proaktivno upravljanje odnosov z mediji, odločevalci in ostalimi relevantnimi deležniki družbe. Korporativne aktivnosti temeljijo na zgodbi, ki smo jo poimenovali »Tisoč zgodb, ena banka« in ki smo jo lansirali ob pričetku sodelovanja, kasneje pa aktivnosti nadgradili s celovito komunikacijsko podporo širitveni strategiji banke tako v Sloveniji kot tujini.