Vse bo v redu

Zavarovalnica Triglav


S korporativno kampanjo je Zavarovalnica Triglav, ki je potekala od septembra 2011 od aprila 2012, na eni strani uravnotežila svoj nastop na trgu, na drugi pa dodatno podprla procese nove strategije, reorganizacije in zavez vodstva k transparentnosti.

Integrirana korporativna kampanja je vključevala številne aktivnosti za različne deležnike (mediji, strokovna javnost, finančna javnost, potrošniki, interno javnost) in prispevala h krepitvi prepoznavnosti in ugleda Zavarovalnice Triglav. S kampanjo smo želeli vzpostaviti močno emocionalno vez med potrošniki in zavarovalnico in nenazadnje tudi med zaposlenimi v zavarovalnici, in sicer skozi vrednote, kot so zanesljivost, občutek varnosti in notranji mir. Te vrednote smo udejanjili v pozicijskem sloganu »Vse bo v redu«, ki ga kot izraz spodbude poznamo iz vsakdanjega življenja. »Vse bo v redu« rečemo, ko potrebujemo tolažbo in dobrega prijatelja, ki nam ponudi svojo roko v pomoč. Dramatični lok in nastavek zgodbe v tv spotu smo tako določili že s sloganom: močna osebna zgodba s prelomnim trenutkom občutka nemoči, ki se izteče v občutek varnosti in zaupanja.

Rezultati kampanje so bili odlični. Na podlagi celovitega merjenja pred začetkom kampanje in ob zaključku kampanje smo lahko izmerili dodano vrednost kampanje. Oglas je dosegel visoko stopnjo prepoznavnosti in bil med ciljno javnostjo označen za zelo všečnega. Oglas je na lestvici všečnosti oglasa od 1 do 5 dosegel vrednost 4. Ob koncu kampanje je oglas »Vse bo v redu«, na podlagi spontanega preklica oglaševalske kampanje med vsemi oglasi iz finančne panoge, prepoznalo kar 29% anketirancev. S tem smo krepko presegli zastavljeni cilj (15%). Na podlagi spontanega preklica je Zavarovalnico Triglav kot najbolj ugledno zavarovalnico po zaključku kampanje navedlo 58% vprašanih, kar je za 3 odstotne točke več kot je bilo pred začetkom kampanje. Ugled zavarovalnice se je prav tako po končani integrirani korporativni kampanji med vsemi podjetji v Sloveniji dvignil za 1 mesto (z 10. na 9. mesto). V okviru kampanje je Zavarovalnica Triglav uspela znižati delež negativnih objav o zavarovalnici. Ta je znašal samo 3%. Slednje je tudi rezultat dobro načrtovane publicitete v času kampanje, ki je na koncu znašala visokih 26%. Z integrirano korporativno kampanjo nam je tako uspelo med splošno javnostjo okrepiti percepcijo, da je Zavarovalnica Triglav zaupanja vredna zavarovalnica.