Strateška in komunikacijska podpora Festivalu Ljubljana

Festival Ljubljana


Festival Ljubljana in Pristop tesno sodelujeta od leta 1993 dalje.

Za Festival Ljubljana smo zasnovali znamko in sistem njenega osveževanja, strategijo tržnega pozicioniranja, celostno grafično podobo, posamezne komunikacijske elemente, sistem digitalnega trženja in predstavitve na socialnih omrežjih, sodelovali smo pri pripravi in izvedbi strategije na področju sponzorstev in odnosov z obiskovalci ... V obdobju našega sodelovanja se je povprečno število prodanih vstopnic na leto podvojilo, priliv sponzorskih sredstev pa se je povečal za petkrat. Za dolgoročno, partnersko in strateško zasnovano sodelovanje smo v letu 2010 prejeli nagrado Feniks, ki jo podeljuje Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.