Ponosni nase

Ministrstvo za obrambo RS


Z namenom zagotavljanja potrebnega števila primernih kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski smo zasnovali celostno komunikacijsko kampanjo, katere nosilni koncept je bil - Ponosni nase.

Osnovni namen kampanje, ki je vključevala aktivnosti odnosov z javnostmi, oglaševanja, medijskega načrtovanja in zakupa, organizacijo dogodkov, izvedbo raziskav, izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, je bil prikazati Slovensko vojsko takšno, kakršna je - ugledna in moderna institucija, ki posamezniku nudi tako racionalno kot emocionalno zadoščenje in osebno izpolnitev. S kampanjo smo presegli zastavljene cilje: Slovenska vojska je prejela 33 odstotkov več vlog za zaposlitev, kakor smo načrtovali (in prek polovico več od minulega povprečja), prav tako pa se je v javnosti okrepilo zaupanje v Slovensko vojsko kot institucijo.