Ebančništvo na Cekin.si

Nova KBM


Naloga agencije je bila pri obstoječih in potencialih komitentih NKBM povečati uporabo spletne banke Banknet in pozicionirati NKBM, kot napredno banko.

Z izjemno omejenim proračunom smo želeli na TV doseči visoko stopnjo zavedanja, preko interaktivnih platform pa ponuditi dodatne informacije. Sponzorstvo portala Cekin.si je naročniku omogočalo platformo za komunikacijo, ki je potekala preko oglasov in napovednikov na tv programih Pro Plus, na internetnih portalih te medijske hiše, predvsem pa je pomembno, da smo oblikovali posebno rubriko na Cekin.si z nazivom E-bančništvo, v okviru katere smo imeli brandirano ozadje in tematske članke, ki so pri ljudeh zbudili nadpovrečen interes. Na TV je komunikacijo je videlo 83% vseh starih med 20 in 60 let, v povprečju vsaj 15x, na internetu smo s pasicami ustvarili preko 6,4 mio kontaktov, preko 300.000 obiskovalcev si je ogledalo članke, preko 2.100 obiskovalcev pa je nanje kliknilo. Posledično se je povečal tudi interes za Bank@net: tako smo med decembrom 2010 in februarjem 2011 beležili za več kot 15 odstotkov višji prirast novo sklenjenih pogodb od sicrešnjega povprečja..