Podari knjigo, podari prihodnost.

Nova KBM


Nova KBM je v letošnjem božično-novoletnem času svoji klasični praznični komunikaciji ponovno dodala tudi noto dobrodelnosti.

S prvim decembrskim dnem se je pričela akcija Podari knjigo, podari prihodnost, katere namen je vzpostavitev manjših knjižnic v počitniških domovih Zveze prijateljev mladine, da bi otrokom iz socialno ogroženih družin omogočili prijetnejše in zabavnejše počitniško branje in letovanje. V dobrodelni akciji, s katero želimo izboljševati bralno pismenost mladih, hkrati pa bogatiti njihov jezik in domišljijo, lahko sodelujete vsi, ki želite podariti staro ali novo knjigo ter s tem tudi bogate zgodbe in znanje, ki so dobra popotnica v lepši jutri.