Marketinški in prodajni procesi in organizacija - Trgovina


Za vodilnega trgovca smo identificirali področja izboljšav na področju marketinga.

Podjetje, ki je vodilno na svojem področju, se je srečevalo s povečano konkurenco na svojem osnovnem trgu, v FMCG-delu prodaje in pri spletni prodaji.

Podjetje je tako želelo preveriti, ali njegov marketinški oddelek deluje skladno z najboljšimi praksami, in osvetliti področja za izboljšavo. Podjetje je pri tem želelo pogledati tudi umestitev trženja v širšo organizacijo in procese.

V sklopu projekta smo analizirali trženjsko funkcijo skupine in opredelili ključne priložnosti za izboljšave:

Opravili smo dva kroga poglobljenih intervjujev z vsemi zaposlenimi v oddelku in z vodstvom podjetja.

Za oceno stanja smo uporabili kombinacijo metodologije »Balanced Score Card« in metodologije »Stages of Excellence«.

Ključne priložnosti za izboljšave, ki smo jih identificirali, so bile v povezavi marketinga s finančnimi kazalniki, večji usmerjenosti k stranki, usklajeni komunikaciji in v strukturiranem upravljanju s talenti.

Identificirali smo pet področij izboljšav, ki bodo povečala učinkovitost in ugled marketinga v podjetju ter postavila kupca v središče.