Marketinške in prodajne taktike - Trgovina


Za regijskega trgovca smo izdelali predloge izboljšav promocij, kako učinkoviteje in z manj stroški doseči ciljne učinke promocij.

Promocije predstavljajo enega večjih stroškov trgovca, saj veliko promocij ne dosega zastavljenih ciljev, zmanjšuje dobiček in poveča sporočilno kompleksnost. Izvajanje promocij tako pomembno vpliva na že tako nizko dobičkonosnost trgovca.

Veliko trgovsko podjetje z več kot 2.000 mio EUR prihodkov letno je tako želelo ugotoviti, kako posamezna promocija vpliva na dobičkonosnost in katere promocije dosegajo zastavljene cilje.

Za sklope promocij smo opredelili vpliv posameznih elementov trženjskega spleta (prostor, cena, distribucija, promocija) na dvig prodane količine, prodajo, razlike v ceni, število nakupov in na dobičkonosnost promocije:

• Izvedli smo poglobljene analize za tri tipe promocijskih aktivnosti: velike redne akcije, akcije popusta na blagovno skupino in aktivnosti z dobavitelji.

• Za vsakega izmed analiziranih tipov promocijskih aktivnosti smo izdelali predloge trženjskega spleta, s katerim bo trgovec učinkoviteje in z manj stroški dosegal ciljne učinke.

Z izvedenimi aktivnostmi smo naročniku jasno prikazali vpliv akcij na dobičkonosnost in v kratkem roku povečali dobičkonosnost ob ohranjanju višine prodaje.