Marketinške in prodajne strategije - Telekomunikacije


Za vodilno telekomunikacijsko podjetje v JVE smo pripravili trženjsko strategijo s kratkoročnimi ukrepi za leto 2014 za povečanje TD in dobičkonosnosti.

Telekomunikacijsko podjetje, ki ponuja celoten splet storitev (»Fix«, »TV«, »Mobilno«), deluje na trgu JVE, na katerem se spopada s cenovnimi pritiski konkurence in z nizkimi prihodki po uporabniku. Podjetje je imelo v letu 2013 uspešne promocijske aktivnosti, v sklopu katerih so uspeli povečati tržni delež.

Pričakovanja lastnikov po dobičku in višjem tržnem deležu so postavila podjetje pred izzive, kako dosegati dobičkonosno rast v letu 2014. Podjetje se je pri tem spopadalo z izzivi različnih tehnologij in tudi z izzivi percepcije lastnih blagovnih znamk na trgu.

Skupaj z naročnikom smo prek delavnic opredelili kratkoročne ukrepe za leto 2014 po posameznih elementih ponudbe: »Fix«, »TV«, »bundles«, »mobile prepaid«, »mobile postpaid«, in sicer za segmenta »residential« in »business«. Ukrepi so urejeni okrog:

  • produktov
  • procesov za pridobivanje in ohranjanje strank
  • analiziranja trga (»Marketing insight«) in trženjskega komuniciranja;
  • upravljanja s prihodki, z dobičkonosnostjo na ravni produktov in strank.