Marketinške in prodajne strategije - Proizvodnja


Za mednarodno prisotnega proizvajalca tesnil smo definirali korporativno znamko in produktne znamke.

Vodilni ponudnik materialov za tesnila in tesnil je prevzel tuje podjetje in s tem razširil portfelj svojih znamk, pri čemer pa se je spopadal z izzivom integracije znamke v obstoječi portfelj.

Podjetje se je spopadalo z izzivom definiranja identitete obstoječe produktne znamke, prevzete produktne znamke in korporativne znamke. Podjetje se je spopadalo tudi z izzivom oblikovanja arhitekture znamk in odnosom obstoječih znamk do nove znamke.

Za podjetje smo izvedli analizo znamk in arhitektur konkurentov ter delavnico z vodilnimi zaposlenimi; na podlagi tega smo definirali identiteto korporativne znamke, obstoječe produktne znamke in nove produktne znamke. Za podjetje smo definirali tudi arhitekturo in odnos med korporativno znamko in obema produktnima znamkama. Podjetju smo nudili tudi podporo pri celovitem preoblikovanju podobe, vključno s podporo pri vsebini materialov in komunikacijskih aktivnosti ob prenovi znamk.