Marketinške in prodajne strategije - Bančništvo


Za eno izmed vodilnih regionalnih bank smo pripravili trženjsko strategijo za segmente mladih.

Naročnik je bila ena bolj naprednih in vodilnih bank na področju bančništva za mlade, ki pa je izgubljala varčevalna sredstva in račune mladih odraslih.

Kljub uspešnemu pridobivanju mladih se je banka srečevala z odlivanjem mladih odraslih in zmanjševanjem varčevalnih sredstev pri otrocih, zato je želela nabor ukrepov na celotnem trženjskem spletu za ustavitev tega negativnega trenda.

Za banko smo izvedli celovito analizo stanja na trgu, analizo trženjskega nastopa konkurentov, analizo potreb in nakupnega procesa potrošnikov ter celovito analizo prodajnih podatkov banke, vključno z uporabo posameznih produktov ter prihodov in odhodov po starostnih segmentih:

  • Na podlagi analize smo pripravili strategijo za spremembo nastopa pri mladih odraslih in otrocih, kar je vključevalo oprijemljive aktivnosti za nagovarjanje novih in boljše ohranjanje obstoječih mladih odraslih in otrok.
  • Poleg strategije smo pripravili tudi načrt za implementacijo aktivnosti iz strategije, kar je vključevalo specifične korake, odgovornosti za te korake in časovnico.