Marketinške in prodajne strategije - Avtomobilizem


Za podjetje iz avtomobilske panoge smo pripravili krajevno prilagojeno komunikacijsko strategijo.

Distributer avtomobilske znamke osebnih in tovornih vozil se je v zadnjih letih spopadal z upadanjem tržnega deleža in moči znamke.

Podjetje je od lastnika znamke (principala) prejelo globalno komunikacijsko strategijo za prihajajoče leto, ki jo je bilo treba prilagoditi slovenskemu trgu in kupcu.

Za podjetje smo pripravili krovno komunikacijsko strategijo, ki je vsebovala predlog izbire relevantnih poudarkov identitete znamke na slovenskem trgu, postavitev komunikacijskih ciljev, opredelitev ciljne skupine, pozicioniranja in predlog aktivnosti:

  • V fazi analize smo izvedli kvalitativno raziskavousmerjene intervjuje z obstoječimi lastniki znamke in lastniki konkurenčnih znamkter kvantitativno raziskavoanketni vprašalnik na vzorcu lastnikov višjecenovnih avtomobilov.
  • Natančno smo pregledali vsa marketinška navodila principala ter jih prilagodili slovenskemu trgu in kupcu na osnovi ugotovitev opravljenih raziskav.