Marketinške in prodajne strategije - FMCG


Za večjega regionalnega proizvajalca potrošniških dobrin (FMCG) smo oblikovali arhitekturo znamk.

Večji proizvajalec potrošniških dobrin s prihodki čez 60 mio. EUR, je imel na področju čokoladic široko in zastarelo strukturo znamk.

Znamke iz portfelja čokoladic, ki letno prinašajo skoraj 9 mio. EUR prihodkov, so imele na trgu zelo različen položaj pa tudi moč, ki se z leti ni krepila oziroma se je celo slabila, zaradi česar je vodstvo podjetja želelo vedeti, katere znamke iz portfelja čokoladic naj obdrži/ukine.

Opredelili smo srednjeročni načrt razvoja arhitekture blagovnih znamk, ki je predvidel zmanjšanje števila blagovnih znamk in optimizacijo trženja ohranjenih blagovnih znamk:

  • Za vsako izmed znamk proizvajalca in za vse relevantne konkurenčne znamke smo pogledali moč, percepcijo blagovnih znamk ter cenovno pozicioniranje in prodajo na trgu skozi čas (po posameznih izdelkih in prodajnih kanalih).
  • Na podlagi predloga nove arhitekture smo opredelili usmeritve za aktivnosti na vseh elementih trženjskega spleta, kar bi naročniku omogočilo optimizacijo marketinškega proračuna in izboljšanje položaja ključnih znamk na trgu.