Poslovne strategije - Energetika


Za srednje velikega ponudnika energije in energetskih rešitev smo pripravili poslovno strategijo za obdobje 2014–2017.

Trgovalni dejavnosti z električno energijo (EE), ki jo izvaja podjetje, so se prihodki od leta 2007 zmanjšali za približno 20 %, dobiček pa za približno 40 %. Predvsem tržni del je v zadnjih dveh letih kazal negativne smernice na ravni dobička, ki so posledica večjih pritiskov konkurence.

Podjetje je iskalo mogoče rešitve za nevtralizacijo negativnih poslovnih gibanj in natančno oceno učinkov, ki jih potencialne rešitve lahko imajo.

Za podjetje smo pripravili poslovno strategijo za obdobje 2014–2017, ki je obsegala naslednja področja:

Trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom, manjši del tudi s peleti.

Inženiring, proizvodnja, trgovanje in prodaja SPTE, energetski menedžment in OVE.

Proizvodnja toplote, inženiring in prodaja multikomunalnih storitev.

Podjetje se je na podlagi ukrepov iz strategije usmerilo v primarno dejavnost trženja električne energije in uspelo obdržati tržni delež na prebivalstvu, lotilo pa se je tudi novih projektov OVE in URE.