V življenju je vredno pustiti sledi

Mlekarna Celeia


Življenje kmeta pušča sledi. Na rokah kot brazde življenja, v zemlji kot zorana ledina in na policah kot izjemen izdelek.

Zato smo ustvarili zgodbo kampanje, v središču katere je več kot 1200 kmetov Zelenih Dolin, ki vsak dan zagotavljajo odlično mleko. Tako poudarjamo pomembnost porekla izdelkov in zadovoljstvo, ponos, trdno povezanost ter predanost vseh vključenih in povezanih v verigo procesa proizvodnje. Kampanja se je v maju začela s TV oglasom. V poletnih mesecih in jeseni pa mu bodo sledile številne druge aktivnosti, ki bodo še bolj zbližale potrošnike in blagovno znamko Zelene Doline.