Kreativna in oblikovna zasnova letnega poročila družbe Žito, d.d.

Žito


V okviru aktivnosti, ki jih za družbo Žito, d.d. izvajamo pod kompetenco upravljanje ugleda, smo zasnovali rdečo nit in celostno podobo letnega poročila družbe za leto 2013.

Ker letna poročila predstavljajo poslovno ogledalo vsake pomembne delniške družbe ali podjetja, je pomembno, da so tudi ustrezno oblikovana. Tako smo v skladu z ostalimi aktivnostmi, ki jih v sodelovanju z družbo Žito dnevno izvajamo na področju korporativnega komuniciranja, zasnovali tudi rdečo nit in celostno podobo letnega poročila za leto 2013. Rdeča nit letnega poročila je v skladu z Žitovimi temeljnimi vrednotami, celostna grafična podoba pa te vrednote nadgrajuje in izhaja iz korporativne podobe družbe.