Vsebinsko-uredniška in oblikovna prenova internega glasila Skupine Žito

Žito


Za družbo Žito smo v skladu z najnovejšimi trendi v internem komuniciranju uredniško, vsebinsko in oblikovno prenovili interno glasilo Drobtinice.

Družba Žito, ki ima preko 1000 zaposlenih, deluje na več kot 7 lokacijah po vsej Sloveniji. Edino komunikacijsko orodje, ki je skupno vsem zaposlenim, tako v režiji kot v proizvodnji, je interno glasilo podjetja. Ker raziskave o internem komuniciranju med drugim kažejo na to, da so interna glasila pomemben dejavnik pri krepitvi vključevanja zaposlenih in utrjevanju strateške vloge internega komuniciranja, smo za naročnika vsebinsko, uredniško in oblikovno posodobili njihovo obstoječe interno glasilo Drobtinice. Vsebinska nadgradnja sledi trendom internih oz. korporativnih revij ter zasleduje pozitivne vplive internega komuniciranja za zaposlene. Nov dizajn pa izraža svež, zabaven, urejen in minimalističen stil glasila, s čimer ustrezno nadgrajuje in dopolnjuje vsebino.