Radi delamo dobro-interna komunikacija in motivacija

Mercator


Z internim motivacijskim filmčkom so zaposlene v 100 trgovinah seznanili s projektom tako, da so o njem v filmčku spregovorili sodelavcih štirih trgovin, ki so projekt že uspešno izpeljali in prejemniki prvih donacij.

V okviru družbeno odgovorne kampanje Radi delamo dobro družbe Mercator d.d. smo za potebe interne komunikacije, izobraževanja in motivacije zaposlenih na čelu s poslovodji 100-ih trgovin, ki so aprila 2014 prvič vstopili v projekt, pripravili interni motivacijski film. Posneli smo izkušnje tistih sodelujočih, ki so lani že izvedli projekt v štirih sosedskih Mercatorjevih trgovinah oziroma v svojem lokalnem okolju. V filmu so sodelavcem, ki so v projekt šele vstopali, sami pojasnjevali, kako naj se lotijo projekta, da bo uspešen ter jim predstavili svoje, že izpeljane aktivnosti.