Branimir Slokar Academy (BSA)

Društvo ustvarjalcev sodobne slovenske kulture delavnica


Celostna podoba akademije Branimir Slokar, ki skrbi za vrhunsko izobraževanje mladih v klasični glasbi, izhaja iz glasbe same. Začetnice imena smo z metodo vizualizacije zvoka pretvorili v tri vzorce in jih združili v logotip.