O Pristopu

Pristop sodi med vodilna svetovalna in komunikacijska podjetja v JV Evropi s sedežem v Sloveniji, ki že dvajset let sodeluje z najpomembnejšimi lokalnimi in globalnimi podjetji ter vladnimi, nevladnimi in mednarodnimi organizacijami. Številna podjetja in organizacije že vrsto let spremljamo pri snovanju in uresničevanju strateških usmeritev ter doseganju poslovnih ciljev, pri čemer so naša ključna vodila strokovnost, odgovornost, učinkovitost in zanesljivost.

Pristop na enem mestu združuje znanja s področij strateškega poslovnega svetovanja, trženjskega, korporativnega in digitalnega upravljanja komunikacij, upravljanja in organiziranja dogodkov, medijskega načrtovanja in zakupa ter spremljanja in analiz medijskih vsebin. Pristopovi zaposleni so vrhunsko usposobljeni strokovnjaki, ki z učinkovitim kombiniranjem znanj na posameznih področjih in njihovim povezovanjem naročnikom pomagajo pri ustvarjanju konkurenčne prednosti. Verjamemo v moč znanja, strateškega načrtovanja in premišljenega izvajanja projektov za reševanje poslovnih, trženjskih in komunikacijskih izzivov. Naša obljuba je torej enostavna in zanesljiva vstopna točka v 360 stopinjski svetovalski pristop.

Skupino Pristop s sedežem v Ljubljani tvori mreža podjetij s predstavništvi v državah JV Evrope. Mreža teh podjetij, ki zaposluje prek 300 strokovnjakov, je v letu 2013 ustvarila prihodek v skupni višini 40 milijonov evrov.

Uspešno sodelujemo z najpomembnejšimi podjetji v avtomobilski, bančni, energetski, farmacevtski, finančni, FMCG, gradbeni, igralniški, IT, jeklarski, kozmetični, medijski, okoljski, prehrambeni, svetovalski, telekomunikacijski, trgovski, turistični, upravni, vladni, zavarovalniški in zdravstveni branži. Pri svojem vsakodnevnem delu se soočamo z izzivi poslovnega in potrošniškega komuniciranja in svetovanja.

Pristopovi strokovnjaki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali na uglednih domačih in mednarodnih izobraževalnih ustanovah ter se ob tem redno dodano strokovno izpopolnjujejo. So avtorji mnogih strokovnih del (knjig, člankov, esejev) in pogosto vabljeni predavatelji doma in v tujini.

Pristop se kot svetovalno in komunikacijsko podjetje zaveda svoje odgovornosti za razvoj stroke. Zato smo aktivni podporniki in člani domačih in mednarodnih strokovnih združenj in organizacij. Za svoje delo smo prejeli mnoge strokovne nagrade in priznanja.