BledCom

Mednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom je na pobudo Pristopa prvič potekal leta 1994. Nastal je kot odgovor na naraščajočo potrebo po globalni izmenjavi mnenj in znanj na področjih korporativnega in marketinškega komuniciranja, javnih odnosov in odnosov z javnostmi ter upravljanja ugleda. Bledcom predstavlja letno srečanje akademikov in praktikov, ki se ga vsako leto udeležujejo številni ugledni mednarodni strokovnjaki.

Več na www.bledcom.com.