Novice

Pristop je partner projekta V krogu zaupanja

Projekt V krogu zaupanja je nastal kot odgovor na trenuten gospodarski in političen položaj v Sloveniji.

Ker je raziskava o zaupanju, izvedena na pobudo Pristopa, pokazala, da je le-to v Sloveniji na izjemno nizki ravni, smo na Pristopu združili moči s partnerji: Združenjem Manager, Ameriško gospodarsko zbornicoAmCham Slovenija, Gospodarsko zbornico Slovenije, UKOM-om in Ninamedio, in zasnovali projekt, s katerim želimo odpirati vprašanja, povezana z razvojem naše družbe in države. Ob tem želimo iskati tudi konkretne rešitve za izboljšanje trenutnega stanja.

V okviru projekta V krogu zaupanja je 6. decembra 2012 potekalo tudi srečanje, na katerem so udeleženci, predstavniki gospodarstva, politike, sindikatov, medijev ter pravne in kulturne stroke, razpravljali o tem, kdo komu (ne) zaupa, kako ponovno zgraditi zaupanje in kakšne konkretne odločitve bi morali sprejeti za krepitev zaupanja v Sloveniji.

Razpravo je vodilo osem predstavnikov družbenih podsistemov, in sicer: profesor s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Samo Hribar Milič, predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije, Lidija Jerkič, predsednik Ameriške gospodarske zbornice Slovenije, Matej Potokar, urednica dnevnoinformativnega programa 24 ur, Špela Šipek, predsednik Združenja Manager, Dejan Turk, minister za delo, družino in socialne zadeve, Andrej Vizjak, ter vodja korporativnega komuniciranja in svetovanja na Pristopu, Uroš Hakl. O zaupanju je navdihujoče spregovorila tudi igralka, pisateljica in docentka za dramsko igro in umetniško besedilo na AGRFT-ju, Saša Pavček.

Najpomembnejše ugotovitve udeležencev dogodka so bile, da za vzpostavitev zaupanja najprej potrebujemo jasno vizijo, na podlagi katere bomo lahko krepili razvoj Slovenije in družbe kot take, česar pa brez izpolnjevanja danih obljub ne bomo mogli doseči. »Zaupanje je treba živeti!« je bilo glavno sporočilo dogodka V krogu zaupanja.

Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Ninamedia, so dostopni na povezavi: Zaupanje v Sloveniji.