Novice

Komunikacijsko podpiramo projekt EYD2015

Leto 2015 je na področju razvojne pomoči prvo evropsko leto, posvečeno zunanjim ukrepom Evropske unije in vlogi Evrope v svetu.

Za evropske organizacije, ki se ukvarjajo z razvojno pomočjo, je to izjemna priložnost, da predstavijo svojim domačim javnostim članic evropska prizadevanja za odpravo revščine v svetu in da še več evropskih prebivalcev pritegnejo k sodelovanju na področju razvoja.

Leto 2015 je leto, ki smo si ga v letu 2000 zadali kot rok za dosego razvojnih ciljev novega tisočletja, pa tudi leto, v katerem se bo mednarodna skupnost dogovorila o prihodnjem globalnem okviru za odpravo revščine in trajnostni razvoj.

Pri projektu komunikacijsko podpiramo EU komisijo in Ministrstvo za zunanje zadeve, kot nacionalnega koordinatorja mednarodnega razvojnega sodelovanja in Evropskega leta za razvoj.