Novice

Trendi na področju komuniciranja družbeno odgovornih aktivnosti podjetij

Vabljeni na panel v okviru konference ob 10. obletnici Ekvilib Inštituta, 9. decembra v Ljubljani.

Vabimo vas na aktualen panel Trendi na področju komuniciranja družbeno odgovornih aktivnosti podjetij, ki bo potekal v okviru dvodnevne konference ob 10. obletnici Ekvilib Inštituta, 9. decembra med 17.00 in 19.00, v Cankarjevem domu, dvorana M3.

Na panelu v organizaciji Ekvilib Inštituta, Pristopa in Sekcije za spodbujanje družbene odgovornosti pri Slovenskem društvu za odnose z javnostmi bo uvodoma Alenka Jakomin, starejša svetovalka na agenciji Pristop, predstavila trende na področju komuniciranja družbeno odgovornih aktivnosti in praks podjetij. Pogled na tujino ter primerjavo s slovensko stvarnostjo bo zajela na podlagi julija 2014 opravljene analize na vzorcu 30 slovenskih podjetij iz energetike, bančništva in zavarovalništva, farmacije in proizvodnje.

Sledila bo razprava v obliki okrogle mize, vodila jo bo novinarka Dela, Barbara Pavlin, na kateri bodo sogovorniki poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj v Sloveniji počnemo dobro in kaj bi še lahko izboljšali na področju komuniciranja družbeno odgovornih praks, projektov, strategij in aktivnosti podjetij.

Gostje okrogle mize bodo:

  • Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta
  • izr. prof. dr. Urša Golob Podnar, predstojnica katedre za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani na podiplomskem študiju predava tudi o družbeni odgovornosti podjetij
  • Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje, Zavarovalnica Triglav, ki je tudi že prejel nekaj komunikacijskih nagrad za CSR projekte
  • Mateja Čotar, vodja Korporativne identitete in komunikacij, Unicredit, velja med finančnimi ustanovami za primer dobre prakse na področju CSR
  • Anja Komatar, specialistka komunikacij CSEE, Goodyear Dunlop Sava Tires, družba ima kar nekaj kazalcev merljivostiKPI na področju CSR do okolja, družbe in zaposlenih, ki jih tudi komunicirajo in
  • Anja Šerc, Studio Moderna - Zavod Viva, podjetje je uvedlo projekt iz vrta v službo, ki ga širi tudi na druga podjetja uporabnike, projekt Reinovatorpodpora razvoju socialnega podjetništva, Zavod Viva, ustanovili so posebno fundacijo itd. ter
  • Alenka Jakomin, starejša svetovalka, Pristop razvija produkt »trajnostni komunikator«, ki podjetjem omogoča komuniciranje svoje dobre prakse na področju družbene odgovornosti v skladu s sodobnimi digitalnimi trendi in posredno vplivajo na ugled organizacije

Kotizacije ni - vstop brezplačen.