Novice

Prejeli smo nagrado Prizma za projekt Ustvarjajte nova življenjska poglavja

Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi nam je prinesla Prizmo za komunikacijsko odličnost.

Na Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi, ki je potekala 7. in 8. novembra v Portorožu, je nagrado Prizma v kategoriji programov v profitni dejavnosti in celovitih akcij prejel projekt »Ustvarjajte nova življenjska poglavja«. Projekt smo na Pristopu zasnovali za naročnika DEOS, zasebnega ponudnika oskrbe za ostarele s 7 centri za starejše višjega cenovnega razreda v Ljubljani in okolici Ljubljane.

Družba DEOS se je kratkoročno srečevala z izzivom polnjenja sob, predvsem v na novo odprtih domovih. Kljub zaostreni gospodarski situaciji, katere posledica je tudi dejstvo, da starejši odhajajo iz domov, ker sami ali njihovi svojci niso več zmožni plačevati storitev ter kljub občutljivi temi, obarvani z demenco, nepokretnostjo, potrebo po kakovostni zdravstveni negi, nezmožnostjo samostojne skrbi za higieno in socializacijo, smo s pravo izbiro vsebine in kreativno domiselnostjo komunikacijske podpore zgodbo uspeli obrniti v pozitivno smer.

Domislili smo se povsem nove zgodbe, v kateri smo izpostavili prednosti, ki jih nudijo Deosovi domovi. Ob sodelovanju vodstva in zaposlenih Deosa smo starostnikom, njihovim svojcem in potencialnim uporabnikom domov pokazali, da lahko tudi v tem življenjskem obdobju začnejo ustvarjati novo poglavje. O tem pričajo poslovni in komunikacijski rezultati, ki so bili doseženi s kampanjo Ustvarjajte nova življenjska poglavja.